Õpetajad

Kooli õpetajad:
Marina Avdejeva - muusika ja algklassiõpetaja oppekoordinaator@kolkja.edu.ee
Irina Orlova - algklassiõpetaja irina.orlova@kolkja.edu.ee
Krista Tõnnov - eesti keel krista.tonnov@kolkja.edu.ee
Iivi Raud - eesti keel iivi.raud@kolkja.edu.ee
Tatjana Ganina - matemaatika, füüsika tatjana.ganina@kolkja.edu.ee
Tatjana Lissova - inglise keel tatjana.lissova@kolkja.edu.ee
Aleksei Šlenduhhov - ajalugu ja ühiskonnaõpetus aleksei.slenduhhov@kolkja.edu.ee
Kaire Dubolazov - loodusained kaire.dubolazov@kolkja.edu.ee
Viktor Alov - vene keel ja kirjandus viktor.alov@kolkja.edu.ee
Mariliis Lõhmus - kunst, käsitöö ja tehnoloogia mariliis.lohmus@kolkja.edu.ee
Helger Pikk - kehalise kasvatus helger.pikk@kolkja.edu.ee
Kontakt Distantsõpe
Tunniplaan
Lasteaed >