Kolkja Lasteaed-Põhikool

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

kik est logo horisontaalne 1

Keskkonnateadlikkuse projekt "Hoidkem loodust!" 

Alushariduse ja põhikooli õppekavas oleva valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärgiks on, et laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Käiesolev projekt võimaldab, tänu õppekäikudele, tõsta huvi keskkonnaõppe ja looduskaitse vastu ning laiendab laste silmaringi.

"Kiusamisest vaba" programm                                                      kiusamisest vabaks LOGO 1 3

Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundaseks. Info programmi kohta www.kiusamisestvabaks.ee 

 

Veni Vidi Vici programm                                                                               VeniVidiVici logo

Selle programmi raames korraldatakse Eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-9. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eestimaa kooli.

Programmi eesmärk: on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad nind vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu. Info www.vvvopilasvahetus.ee

                                                                                                        eesti vabariik 100 rgb

EV 100 juubeliprogramm                                                                        

Projekti eesmärgid on toetada Eesimaa kodanikke. Info www.ev100.ee   

Projekt „Ujumise algõpetus“                                Kultuurimin logo est                                                                              

Selle projekti raames läbivad I ja II kooliastme õpilased ujumise algõpetuse kursuse. Nii I kui ka II astme kehalise kasvatuse ainekava eesmärkides sätestatakse, et õpilane läbib vabalt valitud stiilis 25 meetrit, õpib tundma ohutusnõudeid ja korda basseinides ning ujumispaikades, ujumise hügieeninõudeid, läbib veega kohanemise harjutused ja õpib rinnuli- ja seliliujumist.                                                                                                       

                                                                              

TOIMUNUD PROJEKTID

                  0 haridusmin 3lovi est  logo final 5

Projekt „Elust Eestimaal“ 2015/2016 õa,           

Projekt „Tahame teada“ 2014/2015 õa

Projekt „Eestimaa vajab meid“ 2013/2014 õa

Projekt „Üheskoos“ 2012/2013 õa

Projekt „Meie üheskoos“ 2011/2012 õa 

Projekti osalejad: Kammeri Kool (15 õpilast), Kolkja  Põhikool (15 õpilast), Mehikoorma Kool (7 õpilast).

Projekti eesmärgid on:

 • laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast;
 • väärtustada Eesti kodakondsust;
 • kinnistada kodanikupäeva traditsiooni;
 • arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis;
 • pakkuda võimalusi eri rahvustest noortele omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendamiseks ühiste tegevuste kaudu.

Projekti raames toimusid alljärgnevad üritused:

 • ekskursioon Lennundusmuuseumi, Valga Isamaalise kasvatuse keskusesse;
 • õppekäigud Juhani Puukooli Luunjas, J.Kuperjanovi nim. Jalaväepataljoni, Tartu Leivatehasesse, Urmas Saksa ratsabaasi Luunjas, puidutöötlemisettevõttesse Ilmre, Elistvere loomaparki, trükiettevõttesse KROONPRESS, Tartu kohtumajja, Tartu Lille mäe noortekeskusesse, Tartu Kutsehariduskeskusesse;
 • õppetuba teatris Vanemuine;
 • infotunnid autokoolis Motohunt, Mehikoorma kordonis;
 • õpilaskoolitus Rahatarkusest Swed Panga Tartu harukontoris;
 • kohtumine pästetöötajatega Tartus;
 • koolidevaheline kodanikupäeva interaktiivne viktoriin.

                                                                                 0 haridusmin 3lovi est

Haridus- ja Teadiministeerium toetas Kolkja Lasteaia-Põhikooli eesti keele õppimises 2014/2015 õa,  2015/2016 õa

Projekti eesmärgid:

 • toetada eesti keele mitteformaalset õpet Kolkja Lasteaia-Põhikoolis.

Projekti raames toimusid alljärgnevad üritused:

 • vana-aja koolitund Palamusel;
 • Suhtlusringid  „Samm sammult“, Muinasjuttude maailm“ ja „Käsitöö aastaring“;
 • Näidendi lavastus „12 kuud“;
 • emakeelepäeva üritus;
 • Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi külastus;
 • Kammeri kooliga jõulueelne üritus.

Selle projekti raames saaime soetada koolile kasulikke tehnilisi vahendeid nagu interaktiivse tahveli, värvilise printeri ja ekraani.

                                                                                img                                                                                                            

Koostöö Kaitseliiduga 2013/2014 õa, 2014/2015 õa, 2015/2016                                                                                                               

Toimusid haridusliku lõimumise laagrid koostöös Kaitseliiduga. Kaks suvelaagrit (17 õpilast), üks vetelpäästelaager (15 õpilast) ja üks talvelaager (15 õpilast). Viimasel osalesid ka Alatskivi Juhan Liivi nim. kooli õpilased (15 õpilast). Laagrite eesmärgiks oli Kolkja kooli õpilaste eesti keele oskuse parandamine ja läbi praktiliste tegevuste eesti keele kasutamise julguse tõstmine. Laagri tegevusteks olid erinevad meeskonnatöö ülesanded, kus oli vaja meeskonnana omavahel kokku leppida harjutuste tegevused.