Kolkja Lasteaed-Põhikool

EE

Toidumenüü:

14.10.2019 - 18.10.2019

Esmaspäev:

 • tatar, hakklihakaste, salat, leib, sai
 • morss, küpsis

Teisipäev:

 • hernesupp, hapukoor, leib, sai
 • kakaopallid piimaga

Kolmapäev:

 • keedukartul, küpseatud kana, kaste, salat, leib, sai
 • joogijogurt

Neljapäev:

 • feikadellisupp, hapukoor, leib, sai
 • kohupiimakreem kakaoga

Reede:

 • sibulapirukad, õunapirukad
 • piim

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja(PGS § 72 lg 2). Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019. õa

Õppenõukogu koosolekute protokollid 2017/2018. õa

 

Õppenõukogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda (pöörduda kooli sekretäri poole).

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

kik est logo horisontaalne 1

Keskkonnateadlikkuse projekt "Hoidkem loodust!" 

Alushariduse ja põhikooli õppekavas oleva valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärgiks on, et laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Käiesolev projekt võimaldab, tänu õppekäikudele, tõsta huvi keskkonnaõppe ja looduskaitse vastu ning laiendab laste silmaringi.

"Kiusamisest vaba" programm                                                      kiusamisest vabaks LOGO 1 3

Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundaseks. Info programmi kohta www.kiusamisestvabaks.ee 

 

Veni Vidi Vici programm                                                                               VeniVidiVici logo

Selle programmi raames korraldatakse Eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-9. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eestimaa kooli.

Programmi eesmärk: on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad nind vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu. Info www.vvvopilasvahetus.ee

                                                                                                        eesti vabariik 100 rgb

EV 100 juubeliprogramm                                                                        

Projekti eesmärgid on toetada Eesimaa kodanikke. Info www.ev100.ee   

Projekt „Ujumise algõpetus“                                Kultuurimin logo est                                                                              

Selle projekti raames läbivad I ja II kooliastme õpilased ujumise algõpetuse kursuse. Nii I kui ka II astme kehalise kasvatuse ainekava eesmärkides sätestatakse, et õpilane läbib vabalt valitud stiilis 25 meetrit, õpib tundma ohutusnõudeid ja korda basseinides ning ujumispaikades, ujumise hügieeninõudeid, läbib veega kohanemise harjutused ja õpib rinnuli- ja seliliujumist.                                                                                                       

                                                                              

TOIMUNUD PROJEKTID

                  0 haridusmin 3lovi est  logo final 5

Projekt „Elust Eestimaal“ 2015/2016 õa,           

Projekt „Tahame teada“ 2014/2015 õa

Projekt „Eestimaa vajab meid“ 2013/2014 õa

Projekt „Üheskoos“ 2012/2013 õa

Projekt „Meie üheskoos“ 2011/2012 õa 

Projekti osalejad: Kammeri Kool (15 õpilast), Kolkja  Põhikool (15 õpilast), Mehikoorma Kool (7 õpilast).

Projekti eesmärgid on:

 • laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast;
 • väärtustada Eesti kodakondsust;
 • kinnistada kodanikupäeva traditsiooni;
 • arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis;
 • pakkuda võimalusi eri rahvustest noortele omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendamiseks ühiste tegevuste kaudu.

Projekti raames toimusid alljärgnevad üritused:

 • ekskursioon Lennundusmuuseumi, Valga Isamaalise kasvatuse keskusesse;
 • õppekäigud Juhani Puukooli Luunjas, J.Kuperjanovi nim. Jalaväepataljoni, Tartu Leivatehasesse, Urmas Saksa ratsabaasi Luunjas, puidutöötlemisettevõttesse Ilmre, Elistvere loomaparki, trükiettevõttesse KROONPRESS, Tartu kohtumajja, Tartu Lille mäe noortekeskusesse, Tartu Kutsehariduskeskusesse;
 • õppetuba teatris Vanemuine;
 • infotunnid autokoolis Motohunt, Mehikoorma kordonis;
 • õpilaskoolitus Rahatarkusest Swed Panga Tartu harukontoris;
 • kohtumine pästetöötajatega Tartus;
 • koolidevaheline kodanikupäeva interaktiivne viktoriin.

                                                                                 0 haridusmin 3lovi est

Haridus- ja Teadiministeerium toetas Kolkja Lasteaia-Põhikooli eesti keele õppimises 2014/2015 õa,  2015/2016 õa

Projekti eesmärgid:

 • toetada eesti keele mitteformaalset õpet Kolkja Lasteaia-Põhikoolis.

Projekti raames toimusid alljärgnevad üritused:

 • vana-aja koolitund Palamusel;
 • Suhtlusringid  „Samm sammult“, Muinasjuttude maailm“ ja „Käsitöö aastaring“;
 • Näidendi lavastus „12 kuud“;
 • emakeelepäeva üritus;
 • Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi külastus;
 • Kammeri kooliga jõulueelne üritus.

Selle projekti raames saaime soetada koolile kasulikke tehnilisi vahendeid nagu interaktiivse tahveli, värvilise printeri ja ekraani.

                                                                                img                                                                                                            

Koostöö Kaitseliiduga 2013/2014 õa, 2014/2015 õa, 2015/2016                                                                                                               

Toimusid haridusliku lõimumise laagrid koostöös Kaitseliiduga. Kaks suvelaagrit (17 õpilast), üks vetelpäästelaager (15 õpilast) ja üks talvelaager (15 õpilast). Viimasel osalesid ka Alatskivi Juhan Liivi nim. kooli õpilased (15 õpilast). Laagrite eesmärgiks oli Kolkja kooli õpilaste eesti keele oskuse parandamine ja läbi praktiliste tegevuste eesti keele kasutamise julguse tõstmine. Laagri tegevusteks olid erinevad meeskonnatöö ülesanded, kus oli vaja meeskonnana omavahel kokku leppida harjutuste tegevused.

Toidumenüü:

07.10.2019 - 11.10.2019

Esmaspäev:

 • piima-riisisupp, võileib vorsti- ja tomatiga
 • tatar, hakklihakaste, leib, sai, morss
 • kartuli-hakklihavorm, hapukoor,  leib, mahl, puuviljad

Teisipäev:

 • neljaviljapuder võiga, või, sai, piim
 • hernesupp, hapukoor, leib, sai, piimakissell moosiga
 • õunakook, piim, puuviljad

Kolmapäev:

 • piima-hirsisupp, võileib maksapasteediga
 • keedukartul, kanakaste,  salat, leib, sai, joogijogurt
 •  kohupiimavorm piimaga, puuviljad

Neljapäev:

 • mannapuder, keedis, sai, piimakohv
 • frikadellisupp, hapukoor, leib, sai, piim
 • makaronid juustuga, leib, piim, puuviljad

Reede:

 • omlett vorstiga, viinerid, leib, sai, soe mahlajook
 • kartulipüree, kanakaste, salat, leib, sai, piim
 •  pelmeenid, hapukoor, leib, keefir, puuviljad

 

I poolaasta 2018/2019
september  Lastevanemate koosolek
september Näitus „Hea saak põllult ja aiast„
september  Raamatunädal. Raamatukogu külastus
11.09.18  Vanaema ja vanaisa päev. Varnja Elava Ajaloomuuseumi ja Kolkja Vanaususliste muuseumi külastus.
september Leivanädal. Pirukate küpsetamine.
september/oktoober Spordipäev Tartus
oktoober/jaanuar, aprill Joonistusvõistlus
september/oktoober
”Mina ja tänav” Liikluseeskirjad
02.09.18 Nukuteatri külastus
17.10.18  Loomakaitsepäev
oktoober  Õppekäik Alatskivi matkarajale
 oktoober/detsember/märts Peipsi järv erinevatel aastaaegadel (õppekäigud/sügisel,talvel, kevadel, suvel)
17.10.18 Sügispidu
09.11.18 Nukuteater 
12.11.18 Isadepäev. Kontsert
16.11.18 Sibula päev. Joonistusvõistlus
10.11.18 Mardipäev
25.11.18  Kadripäev
10.12.18 - 21.12.18 Jõuluehete valmistamine koos vanamatega
18.12.18 Jõulupidu
20.12.18 Uusaastalavastus klubis
II poolaasta 2018/2019  
jaanuar/veebruar  Talvele külla (spordipidu, lumeskulptuurid)
veebruar  Muinasjutu dramatiseering
06.02.19  Teatri nädal. Kõnnin Eestimaa külas
14.02.19 Sõbrapäev. Süda sõbrale. Sõbrapäev koos Kallaste L/A ”Vikerkaar”
25.02.19 Eesti iseseisvuspäev
04.03.19-10.02.19 Vastlanädal
märts Ekskursioon Kolkja Vanausuliste muuseumi
13.03.19 Kevadpidu
18.04.19 Lahtiste ukste päev
 22.04.19 Õigeusu ülestõüsmispühad. Konkurss ”Pühadekaunistus”
06.05.19 Lastevanemate koosolek
10.05.19 Emadepäev
15.05.19 Muuseumipäev
16.05.19 Spordipäev Tartus
30.05.19 Lõpupidu
31.05.19 Ekskursioon Elistvere Loomaparki, Vudila mängumaale
03.06.19 Lastekaitsepäev

 

      

 

I poolaasta 2018/2019
03.09.18 Teadmiste päev
20.09.18 Spordipäev
   05.10.18  Õpetajate päev
oktoober 2018 Näitus "Sügise värvid"
12.10.18 "Moosipurgi ja paberirulli mitu elu" Jääajakeskus
19.10.18 "Ütle narkootikumidele EI!
19.10.18 Ökoviktoriin
30.10.18 Projekt Minu Riik
06.11.18 „Kliimamuutused“ Tallinna Energia avastuskeskus 
19.11.18

"Sipelgas Ferda vähendab prügi"

Iisaku Looduskeskus

20.11.18 

"Jäätmetekke ennetamine" Iisaku Looduskeskus

23.11.18  Sügise alguse pidu
29.11.18 Orienteerumine
05.12.18 Maailma nädal
14.12.18 Martsipani muuseum
14.12.18 Praktikum "Kriitiline mõtlemine"
18.12.18 Kaevandusmuuseum 
19.12.18 Jõulutöötoad Kallaste 
20.12.18 Jõulupidu Kolkja rahvamajas
21.12.18 Jõulud
II poolaasta 2018/2019  
14.02.19 Sõbrapäev
veebruar 2019 Vastlanädal
 22.02.19 EV iseseisvuspäev
 14.03.19 Emakeelepäev
aprill 2019
Lihavõtted
15.04.19 "Looduskasutus kaitsealal ja selle ümbrusel" 
mai Emadepäev Kolkja klubis
mai Spordipäev
mai "Teeme korda!"
31.05.19 Lastekaitsepäev
24.05.19 9.klassi õpilaste pidulik aktus
12.06.19 Pidulik aktus
20.06.19 Lõpupidu