Kolkja Lasteaed-Põhikool

EE

Toidumenüü:

09.03.2020 - 13.03.2020

Esmaspäev:

 •  riis, hapukoorekaste, praetud kala, porgandi salat leib, sai
 •  marjatee, küpsis

Teisipäev:

 •  kodune seljanka, hapukoor, leib, sai
 •  karamellkissell moosiga

Kolmapäev:

 •  makaronid, kanakaste, porgandisalat, leib, sai
 • joogijoogurt

Neljapäev:

 •  värskekapsasupp, hapukoor, leib, sai
 •  kakaopallid piimaga

Reede:

 •  keedukartul, küpsetatud kana, peedisalat, leib, sai
 •  piim, õun

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja(PGS § 72 lg 2). Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

 

Õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019. õa

Õppenõukogu koosolekute protokollid 2017/2018. õa

 

Õppenõukogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda (pöörduda kooli sekretäri poole).

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

kik est logo horisontaalne 1

Keskkonnateadlikkuse projekt "Hoidkem loodust!" 

Alushariduse ja põhikooli õppekavas oleva valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärgiks on, et laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Käiesolev projekt võimaldab, tänu õppekäikudele, tõsta huvi keskkonnaõppe ja looduskaitse vastu ning laiendab laste silmaringi.

"Kiusamisest vaba" programm                                                      kiusamisest vabaks LOGO 1 3

Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna kujundaseks. Info programmi kohta www.kiusamisestvabaks.ee 

 

Veni Vidi Vici programm                                                                               VeniVidiVici logo

Selle programmi raames korraldatakse Eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-9. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eestimaa kooli.

Programmi eesmärk: on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad nind vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu. Info www.vvvopilasvahetus.ee

                                                                                                        eesti vabariik 100 rgb

EV 100 juubeliprogramm                                                                        

Projekti eesmärgid on toetada Eesimaa kodanikke. Info www.ev100.ee   

Projekt „Ujumise algõpetus“                                Kultuurimin logo est                                                                              

Selle projekti raames läbivad I ja II kooliastme õpilased ujumise algõpetuse kursuse. Nii I kui ka II astme kehalise kasvatuse ainekava eesmärkides sätestatakse, et õpilane läbib vabalt valitud stiilis 25 meetrit, õpib tundma ohutusnõudeid ja korda basseinides ning ujumispaikades, ujumise hügieeninõudeid, läbib veega kohanemise harjutused ja õpib rinnuli- ja seliliujumist.                                                                                                       

                                                                              

TOIMUNUD PROJEKTID

                  0 haridusmin 3lovi est  logo final 5

Projekt „Elust Eestimaal“ 2015/2016 õa,           

Projekt „Tahame teada“ 2014/2015 õa

Projekt „Eestimaa vajab meid“ 2013/2014 õa

Projekt „Üheskoos“ 2012/2013 õa

Projekt „Meie üheskoos“ 2011/2012 õa 

Projekti osalejad: Kammeri Kool (15 õpilast), Kolkja  Põhikool (15 õpilast), Mehikoorma Kool (7 õpilast).

Projekti eesmärgid on:

 • laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast;
 • väärtustada Eesti kodakondsust;
 • kinnistada kodanikupäeva traditsiooni;
 • arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis;
 • pakkuda võimalusi eri rahvustest noortele omavaheliste kontaktide loomiseks ja arendamiseks ühiste tegevuste kaudu.

Projekti raames toimusid alljärgnevad üritused:

 • ekskursioon Lennundusmuuseumi, Valga Isamaalise kasvatuse keskusesse;
 • õppekäigud Juhani Puukooli Luunjas, J.Kuperjanovi nim. Jalaväepataljoni, Tartu Leivatehasesse, Urmas Saksa ratsabaasi Luunjas, puidutöötlemisettevõttesse Ilmre, Elistvere loomaparki, trükiettevõttesse KROONPRESS, Tartu kohtumajja, Tartu Lille mäe noortekeskusesse, Tartu Kutsehariduskeskusesse;
 • õppetuba teatris Vanemuine;
 • infotunnid autokoolis Motohunt, Mehikoorma kordonis;
 • õpilaskoolitus Rahatarkusest Swed Panga Tartu harukontoris;
 • kohtumine pästetöötajatega Tartus;
 • koolidevaheline kodanikupäeva interaktiivne viktoriin.

                                                                                 0 haridusmin 3lovi est

Haridus- ja Teadiministeerium toetas Kolkja Lasteaia-Põhikooli eesti keele õppimises 2014/2015 õa,  2015/2016 õa

Projekti eesmärgid:

 • toetada eesti keele mitteformaalset õpet Kolkja Lasteaia-Põhikoolis.

Projekti raames toimusid alljärgnevad üritused:

 • vana-aja koolitund Palamusel;
 • Suhtlusringid  „Samm sammult“, Muinasjuttude maailm“ ja „Käsitöö aastaring“;
 • Näidendi lavastus „12 kuud“;
 • emakeelepäeva üritus;
 • Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi külastus;
 • Kammeri kooliga jõulueelne üritus.

Selle projekti raames saaime soetada koolile kasulikke tehnilisi vahendeid nagu interaktiivse tahveli, värvilise printeri ja ekraani.

                                                                                img                                                                                                            

Koostöö Kaitseliiduga 2013/2014 õa, 2014/2015 õa, 2015/2016                                                                                                               

Toimusid haridusliku lõimumise laagrid koostöös Kaitseliiduga. Kaks suvelaagrit (17 õpilast), üks vetelpäästelaager (15 õpilast) ja üks talvelaager (15 õpilast). Viimasel osalesid ka Alatskivi Juhan Liivi nim. kooli õpilased (15 õpilast). Laagrite eesmärgiks oli Kolkja kooli õpilaste eesti keele oskuse parandamine ja läbi praktiliste tegevuste eesti keele kasutamise julguse tõstmine. Laagri tegevusteks olid erinevad meeskonnatöö ülesanded, kus oli vaja meeskonnana omavahel kokku leppida harjutuste tegevused.

Toidumenüü:

09.03.2020 - 13.03.2020

Esmaspäev:

 • piima-hirsisupp, võileib maksapasteediga
 • praetud kala, riis, hapukoorekaste, porgandisalat, leib, sai, piim
 • sõrnikud, hapukoor, piim puuviljad

Teisipäev:

 • tatrahelbepuder, või, sai, kakao
 • kodune seljanka, hapukoor, leib, sai, karamellkisell moosiga
 • saia kohupiima-õunavorm, piim, puuvilad

Kolmapäev:

 • piima-klimbisupp, võileib munavõiga
 • makaronid, kanakaste, salat, leib, sai, joogijoogurt
 • porgandikotlet, hapukoor, leib, sai, keefir, puuviljad

Neljapäev:

 • kaerahelbepuder, või, soe sai, piim
 • värskekapsasupp, hapukoor, leib, sai, mannavaht piimaga
 • muffinid piimaga, puuviljad

Reede:

 •  keedetud muna, kodujuust, tomatilõigud, võileb vorstiga
 •  keedukartul küpsetatud kanaga, leib, sai, piim
 •  makaronisalat, morss, puuviljad

 

ÜRITUSTE PLAAN 2019/2020  I POOLAASTA

AEG ÜRITUS VASTUTAJA
SEPTEMBER
02.09.2019 Teadmistepäev

Õp. Tatjana G.

Õp. Marina A.

23.09-27.09.19 Spordinädal

Õp. Irina O.

26.09.2019 Õpekäik „Kunstiga kiusamise vastu“

Õp. Irina O.

Riina G.

OKTOOBER
04.10.2019 Õpetajatepäev

ÕE, õp. Tatjana L.

Õp. Aleksei Š.

10.10.2019 ÕE seminaar

ÕE, õp. Tatjana L.

18.10.2019 Toidupäev

Õp. Kaire D.

Õp. Natalja K.

31.10.2019 Halloween

ÕE, õp. Tatjana L.

NOVEMBER
06.11.2019 Õppekäik Eesti Rahva Muuseumi

Õp. Tatjana G.

Õp. Epp T.

15.11.2019 Isadepäev

ÕE. õp. Irina O.

Õp. Tatjana L.

Ljudmila R

21.11.2019 Muuseumitund „Kadripäev“

Õp. Irina Orlova

Õp. Riina G.

28.11.2019 Kodanikupäev

Õp. Aleksei Š.

Õp. Tatjana G.

DETSEMBER
Lõimingu nädal Aineõpetajad
4.12.2019 Korvpalli võistlused Õp. Mihail J.
16.12.2019 Näärid Klassijuhatajad
19.11.2019 Jõulupidu rahvamajas Klassijuhatajad

ÜRITUSTE PLAAN 2019/2020  II POOLAASTA

AEG ÜRITUS VASTUTAJA
JAANUAR
07.01.2020 Vene jõulud
21.01.2020 Õppekäik AHHAA keskusesse Õp. Natalja K.
31.01.2020 Võimlemise võistlused Õp. Mihhail J.
VEEBRUAR
14.02.2020 Sõbrapäev ÕE, Õp Tatjana L.
19.02.2020 Iseseisvuspäev Õp Aleksei Š.
25.02.2020 Eesti vabariigi aastapäev Õp. Valentina V.
28.02.2020 Vastlapäev Kolkja rahvamaja
MÄRTS
20.03.2020 Keelepäev

Õp. Natalja B.

Õp. Valentina V.

Õp. Lissova T.

APRILL
01.04.2020 Naljapäev Klassijuhatajad
10.04.2020 Lihavõtted Klassijuhatajad
20.04.2020 Lihavõtted vanausuliste kommete traditsioonides

Õp. Marina A.

Õp. Natalja P.

MAI
04.05.2020 „Teeme ära“ Klassijuhatajad
08.05.2020 Emadepäev Kolkja rahvamajas
22.05.2020 Viimane koolikell Õp. Tatjana G.
JUUNI
01.06.2020 Lastekaitsepäev Klassijuhatajad
10.06.2020 Pidulik aktus 1.-8. klassid Klassijuhatajad
Lõpupidu

Õp. Tatjana G.

Õp. Marina A.