Kolkja Lasteaed-Põhikool

Õppetundide kellaajad:
1. tund  08:00 - 08:45
2. tund  08:55 - 09:40
3. tund  09:50 - 10:35
4. tund  10:55 - 11:40
5. tund  11:50 - 12:35
6. tund  12:45 - 13:30
7. tund  13:40 - 14:25
8. tund  14:35 - 15:20

 

Õppetöö toimub trimestrite kaupa:

I trimester - 3.09.2018 - 23.11.2018 /Hinded välja panna 22.11.2018/

II trimester - 26.11.2018 - 08.03.2019 /Hinded välja panna 07.03.2019/

III trimester - 11.03.2019 - 11.06.2019 /Hinded välja panna 07.06.2018/

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019
3. klassi tasemetööd /paberil/:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 8. mai 2019. a; 
 • matemaatikas - 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetööd /elektrooniliselt/:

 • loodusvaldkond - 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööd (elektrooniliselt):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 14. mai 2019. a;
 • matemaatikas - 21. mai 2019. a;
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 29. mai 2019. a.  

7. klassi tasemetööd (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond - 25. september 2018. a.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE AJAD 2018/2019

 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 3.-5. juuni 2019. a.
 • matemaatika – 10. juuni 2018. a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.