Kolkja Lasteaed-Põhikool

Õppetundide kellaajad:
1. tund  08:00 - 08:45
2. tund  08:55 - 09:40
3. tund  09:50 - 10:35
4. tund  10:55 - 11:40
5. tund  11:50 - 12:35
6. tund  12:45 - 13:30
7. tund  13:40 - 14:25
8. tund  14:35 - 15:20

 

Õppetöö toimub trimestrite kaupa:

I trimester - 1.09.2017 - 28.11.2017

II trimester - 29.11.2017 - 09.03.2018

III trimester - 10.03.2018 - 12.06.2018

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018
3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 24. mai 2018. a; 
  • matemaatikas - 29. mai 2018. a.  

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 16. mai 2018. a;
  • matemaatikas - 22. mai 2018. a;
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 30. mai 2018. a.  

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE AJAD 2017/2018

  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-5. juuni 2018. a.
  • matemaatika – 8. juuni 2018. a; 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.