Kolkja Lasteaed-Põhikool

Õppetundide kellaajad:
1. tund  08:00 - 08:45
2. tund  08:55 - 09:40
3. tund  09:50 - 10:35
4. tund  10:50 - 11:35
5. tund  11:50 - 12:35
6. tund  12:45 - 13:30
7. tund  13:40 - 14:25
8. tund  14:35 - 15:20

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017
3. klassi tasemetööd:
10.05.2017  eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)

16.05.2017  matemaatika (kirjalik)

6. klassi tasemetööd:
03.05.2017  eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik)

09.05.2017  matemaatika (kirjalik)
18.05.2017  kolmas valikaine (kirjalik)

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE AJAD
Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised 2015/2016 õppeaastal:
01.06.2017  eesti keel teise keelena (kirjalik)

01.06.2017  eesti keel teise keelena (suuline)
07.06.2017  matemaatika (kirjalik)
13.06.2017  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
14.06.2017  valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)