PIKAPÄEVARÜHMA AJAKAVA 2019/2020 ÕA

 

vsdvs

*Pikapäevarühmas osalevad õpilased, kelle lapsevaneemad on esitanud vastava avalduse.