KELL

TEGEVUS
07:30 - 08:00

Laste vastusõtt, vabategevus

08:10 - 08:20

Hommikuvõimlemine

08:20 - 08:50

Hommikusöök

08:55 - 10:30

Õppetegevused, mängud

10:30 - 10:45

Riietumine, õueminek

10:45 - 11:45

Õuesolek, tegevused õues

11:45 - 12:00

Valmistumine lõunasöögiks

12:00 - 12:30

Lõunasöök

12:30 - 12:45

Valmistumine uinakuks

13:00 - 14:50

Puhkeaeg

14:50 - 15:00

Ärkamine (õhuvannid)

15:00 - 15:30

Õhtuoode

15:30 - 18:00

Valiktegevused, mängud, kojuminek