Kolkja Lasteaed-Põhikool

2016/2017. õppeaastal kehtestatud koolivaheajad:
22.10.2016 - 30.10.2016 SÜGISVAHEAEG

23.12.2016 - 08.01.2017 TALVEVAHEAEG
18.03.2017 - 26.03.2017 KEVADVAHEAEG
07.06.2017* - 31.08.2017 SUVEVAHEAEG

2017/2018. õppeaastal kehtestatud koolivaheajad:
21.10.2017 - 29.10.2017 SÜGISVAHEAEG

23.12.2017 - 07.01.2018 TALVEVAHEAEG
24.02.2018 - 04.03.2018 SUUSAVAHEAEG**
31.04.2018 - 01.05.2018 KEVADVAHEAEG
12.06.2018* - 31.08.2018 SUVEVAHEAEG

* 07.06.2017 ja 12.06.2018 suvevaheaegade algusajad ei kehti lõpuklassidele.
** suusavaheaeg on 2017/2018 täiendav vaheaeg, mida varasemalt pole kehtestatud!

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg kaks nädalat.

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat. Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.