DOKUMENDID

Kolkja Lasteaia-Põhikooli põhimäärus

Kolkja Lasteaia-Põhikooli arengukava

Kooli kodukord

Lasteaia kodukord

Avaldus lasteaeda

Avaldus kooli

Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Kooli vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Loovtöö juhend

Sisehindamise kord

Sisehindamise aruanne

 

REGISTRID

KK register personali kohta 2018-2019

KK register õpilaste kohta 2018-2019

Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid 2018-2019

KK register personaali kohta 2017-2018

KK register õpilaste kohta 2017-2018

Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid 2017-2018

KK register personaali kohta 2016-2017

KK register õpilaste kohta 2016-2017

Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid 2016-2017