DOKUMENDID

Kolkja Lasteaia-Põhikooli põhimäärus

Kolkja Lasteaia-Põhikooli arengukava

Kolkja Lasteaed-Põhikooli töökorralduse reeglid

Kolkja Lasteaed-Põhikooli õpilaste õppekäikude ja väljasõitude töökord

Kolkja Lasteaed-Põhikooli õpilasesinduse (ÕE) põhimäärus

Kolkja Lasteaed-Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Kooli kodukord

Lasteaia kodukord

Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Kooli vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Sisehindamise aruanne

Sisehindamise kord

Loovtöö juhend

 

LISA

Avaldus 1. klassi astumiseks

Avaldus 2.-.9. klassi astumiseks

Avaldus lasteaeda

 

REGISTRID

KK register personali kohta 2018-2019

KK register õpilaste kohta 2018-2019

Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid 2018-2019

KK register personaali kohta 2017-2018

KK register õpilaste kohta 2017-2018

Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid 2017-2018

KK register personaali kohta 2016-2017

KK register õpilaste kohta 2016-2017

Saabunud ja väljasaadetavad dokumendid 2016-2017